ຫຼັກສູດທີ່ເປີດສອນ

ຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີ

(ສອນໄດ້ແຕ່ ມ1 - ມ7)

ສາຍວິຊາຄູພາສາລາວ

ສາຍວິຊາຄູ ICT ພື້ນຖານ

ຫຼັກສູດສ້າງຄູຊັ້ນສູງ ລະບົບ12+2

ສາຍຄູອະນຸບານ, ລະບົບ 12+2

ສາຍຄູປະຖົມ, ລະບົບ 12+2

ຫຼັກສູດສ້າງຄູປະລິນຍາຕີ ລະບົບ12+4

ສາຍຄູອະນຸບານ, ລະບົບ 12+4

ສາຍຄູປະຖົມ, ລະບົບ 12+4


ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ການໂອ້ລົມ ຂອງທ່ານ ຮສ.ປອ ພຸດ ສີມມະລາວົງ ກຳມະການສູນກາງພັກ,ເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ, ຮອງລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທົ່ວວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກີນ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການໂອ້ລົມ ຂອງທ່ານ…

ລະບົບອອນໄລ

ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ພັດທະນາແນວຄິດສ້າງສັນ ທັນສະໄໝ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ມີຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ສູນແຫ່ງການພັດທະນາ

ສາຍວິຊາຄູ ພາສາລາວ

ສາຍວິຊາຄູ ຊີວະສາດ

ຄູ ອາຈານທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ


ຜົນງານຂອງນັກສຶກສາ


ສະຖິຕິພື້ນຖານ ຂອງວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ສົກຮຽນ2020

0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຍີງ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຊາຍ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາທັງໝົດ
0
ຈຳນວນ ຄູ-ອາຈານ


ຫ້ອງການພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຫ້ອງການບໍລິຫານ
ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ
ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ
ຫ້ອງການວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມ
ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ
ຫ້ອງການກິດຈະກຳນັກສຶກສາ

Facebook

YouTube

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ


ສະຫງວນລິຂະສິດ 2020@ ໜ່ວຍງານໄອຊີທີ ຫ້ອງການວັດຜົນປະເມີນຜົນ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ທາງເລກ 10 ບ້ານເກິນເໜືອ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໂທ 023 241032 ອີເມວ ttcbankeun@Gmail.com