ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ


ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ພັດທະນາແນວຄິດສ້າງສັນ ທັນສະໄໝ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນຫຼັກສູດທີ່ເປິດສອນ


ຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີ

(ສອນໄດ້ແຕ່ ມ1 - ມ7)


ຫຼັກສູດສ້າງຄູປະລິນຍາຕີ ລະບົບ12+4

ຫຼັກສູດສ້າງຄູຊັ້ນສູງ ລະບົບ12+2

ສາຍຄູອະນຸບານ, ລະບົບ 12+2

ສາຍຄູປະຖົມ, ລະບົບ 12+2


ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ພິທີຮັບເອົາມະຫາຊົນກ້າວໜ້າຂຶ້ນເປັນສະມາຊິກພັກສໍາຮອງພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ພິທີຮັບເອົາມະຫາຊົນກ້າວໜ້າຂຶ້ນເປັນສະມາຊິກພັກສໍາຮອງພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ພິທີຮັບເອົາມະຫາຊົນກ້າວໜ້າຂຶ້ນເປັນສະມາຊິກພັກສໍາຮອງພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ລວມມີ​ 4 ສະຫາຍ,​ຍິງ​…

ພິທີເປີດ​ການແຂ່ງຂັນກິລາບານສົ່ງຍິງ-ຊາຍຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງສົກຮຽນ​ 2022-2023​

ພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນກິລາບານສົ່ງຍິງ-ຊາຍຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງສົກຮຽນ 2022-2023 ພິທີເປີດການແຂ່ງຂັນກິລາບານສົ່ງຍິງ-ຊາຍຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງສົກຮຽນ 2022-2023ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ…

ລະບົບອອນໄລ

ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ພັດທະນາແນວຄິດສ້າງສັນ ທັນສະໄໝ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ມີຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ສູນແຫ່ງການພັດທະນາ

ສາຍວິຊາຄູ ພາສາລາວ

ສາຍວິຊາຄູ ຊີວະສາດ

ຄູ ອາຈານທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ


ຜົນງານຂອງນັກສຶກສາ


ສະຖິຕິພື້ນຖານ ຂອງວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ສົກຮຽນ2020

0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຍີງ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຊາຍ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາທັງໝົດ
0
ຈຳນວນ ຄູ-ອາຈານ


ຫ້ອງການພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຫ້ອງການບໍລິຫານ
ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ
ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ
ຫ້ອງການວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມ
ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ
ຫ້ອງການກິດຈະກຳນັກສຶກສາ

Facebook

YouTube

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ


ສະຫງວນລິຂະສິດ 2020@ ໜ່ວຍງານໄອຊີທີ ຫ້ອງການວັດຜົນປະເມີນຜົນ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ທາງເລກ 10 ບ້ານເກິນເໜືອ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໂທ 023 241032 ອີເມວ ttcbankeun@Gmail.com