ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ


ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ພັດທະນາແນວຄິດສ້າງສັນ ທັນສະໄໝ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນຫຼັກສູດທີ່ເປິດສອນ


ຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີ

(ສອນໄດ້ແຕ່ ມ1 - ມ7)

ສາຍວິຊາຄູຊີວະສາດ

ສາຍວິຊາຄູພາສາລາວ

ສາຍວິຊາຄູພາສາອັງກິດ

ສາຍວິຊາຄູ ICT ພື້ນຖານ


ຫຼັກສູດສ້າງຄູປະລິນຍາຕີ ລະບົບ12+4

ສາຍຄູອະນຸບານ, ລະບົບ 12+4

ສາຍຄູປະຖົມ, ລະບົບ 12+4

ຫຼັກສູດສ້າງຄູຊັ້ນສູງ ລະບົບ12+2

ສາຍຄູອະນຸບານ, ລະບົບ 12+2

ສາຍຄູປະຖົມ, ລະບົບ 12+2


ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

Purchase Term Paper Online – The Way To Get the Most From Paper

Your next term paper should be a pleasant process, and you may buy a term paper online that will help it become so much simpler for you. Within this article, I’m going to supply some strategies for ensuring you get the absolute most out of your paper.

As you can imagine, paper is not something which you merely throw away. It is one of

ການໂອ້ລົມ ຂອງທ່ານ ຮສ.ປອ ພຸດ ສີມມະລາວົງ ກຳມະການສູນກາງພັກ,ເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ, ຮອງລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທົ່ວວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກີນ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການໂອ້ລົມ ຂອງທ່ານ…

ລະບົບອອນໄລ

ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ພັດທະນາແນວຄິດສ້າງສັນ ທັນສະໄໝ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ມີຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ສູນແຫ່ງການພັດທະນາ

ສາຍວິຊາຄູ ພາສາລາວ

ສາຍວິຊາຄູ ຊີວະສາດ

ຄູ ອາຈານທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ


ຜົນງານຂອງນັກສຶກສາ


ສະຖິຕິພື້ນຖານ ຂອງວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ສົກຮຽນ2020

0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຍີງ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຊາຍ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາທັງໝົດ
0
ຈຳນວນ ຄູ-ອາຈານ


ຫ້ອງການພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຫ້ອງການບໍລິຫານ
ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ
ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ
ຫ້ອງການວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມ
ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ
ຫ້ອງການກິດຈະກຳນັກສຶກສາ

Facebook

YouTube

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ


ສະຫງວນລິຂະສິດ 2020@ ໜ່ວຍງານໄອຊີທີ ຫ້ອງການວັດຜົນປະເມີນຜົນ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ທາງເລກ 10 ບ້ານເກິນເໜືອ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໂທ 023 241032 ອີເມວ ttcbankeun@Gmail.com