ການສະໝັກເຂົ້າຮຽນ

ມາດຖານຂອງຜູ້ມາສອບເສັງ

- ການສອບເສັງມີ 2 ພາກຄື ພາກຂຽນ ແລະ ພາກສຳພາດ

- ຜູ້ທີ່ມາສອບເສັງຕ້ອງມາຊືຄຳຮ້ອງດ້ວຍໂຕເອງ ແລະສາມາດເສັງໄດ້ 2 ສາຍ.

- ຜູ້ທີຈະມາສອບເສັງປະຮີນຍາຕີຕ້ອງມີຄະແນນຈົບ ມ7 ( 26 ຄະແນນຂື້ນໄປ) ແລະ ຄະແນນສາຂາທີ່ເລືອກນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຄະແນນ 7 ຂື້ນໄປ.

- ຜູ້ທີ່ຈະສອບເສັງຊັ້ນສູງຕ້ອງມີຄະແນນຈົບ ມ7 ( 2ຖ ຄະແນນຂື້ນໄປ)

- ເພດຊາຍ ຕ້ອງມີລວງສູງ 1,55 ແມັດຂື້ນໄປ, ມີນ້ຳໜັກ 50 ກິໂລກຣາມ ຂື້ນໄປ.

- ເພດຍີງ ຕ້ອງມີລວງສູງ 1,50 ແມັດຂື້ນໄປ, ມີນ້ຳໜັກ 45 ກິໂລກຣາມ ຂື້ນໄປ.

- ຜູ້ທີມາເສັງພາກຂຽນແລ້ວບໍ່ມາສຳພາດຖືວ່າສະລະສິດ.

- ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ ( 023 241 032, 020 56161121, 030 4998089 )


ຫ້ອງການພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຫ້ອງການບໍລິຫານ
ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ
ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ
ຫ້ອງການວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມ
ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ
ຫ້ອງການກິດຈະກຳນັກສຶກສາ

Facebook

YouTube

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ


ສະຫງວນລິຂະສິດ 2020@ ໜ່ວຍງານໄອຊີທີ ຫ້ອງການວັດຜົນປະເມີນຜົນ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ທາງເລກ 10 ບ້ານເກິນເໜືອ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໂທ 023 241032 ອີເມວ ttcbankeun@Gmail.com