ເອກະສານປະກອບການສະເໜີຂໍຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ

ຄູ ອາຈານທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ ປີ 2018

ຄູ ອາຈານທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ ປີ 2019-2020

ຄູ ອາຈານທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ ປີ 2020-2021

ທ່ານ ອຈ. ຄຳສິງ ຈັນວິໄລສັກ

ສາຂາ ວິທະຍາສາດການເມືອງ 3

ທ່ານ ຊອ. ຄຳຫຼ້າ ສີຫາລາດ

ສາຂາ ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 2

ທ່ານ ຊອ. ຕຸ້ຍ ແສງວັນເພັນ

ສາຂາ ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 3

ທ່ານ ຊອ. ປະພັດສອນ ໄຊມູນຄຳ

ສາຂາ ວິທະຍາສາດການເມືອງ

ທ່ານ ຊອ. ມາລາພອນ ວິໄລວັນ

ສາຂາ ກາຍະວິພາກພືດ

ທ່ານ ຊອ. ສິດສົມບູນ ສຸທຳມະວົງ

ສາຂາ ວັດທະນະທຳລາວອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ

ທ່ານ ຊອ. ກົ້ງເມັ່ງວ່າງ ຈື່ຊໍ່

ສາຂາ ກົດລະສາດ 1

ທ່ານ ຊອ. ສອນ ໄຊຍະລາດ

ສາຂາ ແສງສະຫວ່າງ


ຫ້ອງການພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຫ້ອງການບໍລິຫານ
ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ
ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ
ຫ້ອງການວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມ
ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ
ຫ້ອງການກິດຈະກຳນັກສຶກສາ

Facebook

YouTube

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ


ສະຫງວນລິຂະສິດ 2020@ ໜ່ວຍງານໄອຊີທີ ຫ້ອງການວັດຜົນປະເມີນຜົນ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ທາງເລກ 10 ບ້ານເກິນເໜືອ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໂທ 023 241032 ອີເມວ ttcbankeun@Gmail.com