ກອງປະຊຸມສຳມະນາວຽກງານພັກ ຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VI ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ໜ່ວຍພັກກົມສ້າງຄູ ກັບ ຄະນະພັກຮາກຖານ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນຄັ້ງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2020 ທີ່ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ