ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທັງໝົດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ສິນລະທຳ ທີ່ສະໂມສອນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທັງໝົດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ສິນລະທຳ ທີ່ສະໂມສອນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ
ພາຍໃນຫົວຂໍ້
1 ສິນລະທຳ ສິນຫ້າ
2 ຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ
3 ປະເທດລາວແມ່ນຄົນລາວເປັນເຈົ້າຂອງ

Leave a Comment

Your email address will not be published.