root

ການໂອ້ລົມ ຂອງທ່ານ ຮສ.ປອ ພຸດ ສີມມະລາວົງ ກຳມະການສູນກາງພັກ,ເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ, ຮອງລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທົ່ວວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກີນ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການໂອ້ລົມ ຂອງທ່ານ ຮສ.ປອ ພຸດ ສີມມະລາວົງ ກຳມະການສູນກາງພັກ,ເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ, ຮອງລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ທີ່ສະໂມສອນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 5 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມສຳມະນາວຽກງານພັກ ຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາວຽກງານພັກ ຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VI ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ໜ່ວຍພັກກົມສ້າງຄູ ກັບ ຄະນະພັກຮາກຖານ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນຄັ້ງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2020 ທີ່ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ແຈ້ງການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຄູທີ່ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ແຈ້ງການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ປະຈຳສົກຮຽນ 2020-2021 0 ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຍີງ 0 ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຊາຍ 0 ຈຳນວນ ນັກສຶກສາທັງໝົດ 0 ຈຳນວນ ຄູ-ອາຈານ ກົມສ້າງຄູ ກົມກິດຈະກຳນັກສືກສາ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນ ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ຫ້ອງການບໍລິຫານ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຫ້ອງການຄູປະຖົມ-ອານຸບານ ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ ຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ຫ້ອງການກິດຈະກຳນັກສຶກສາ Facebook YouTube Laos ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ